Kengetallen berekenen

Kengetal

Wil je weten wat een getal is?

Liquiditeit

Een uitleg over kengetal liquiditeit?

Solvabiliteit

Een uitleg over kengetal solvabiliteit?

Rentabiliteit

Een uitleg over kengetal rentabiliteit?

Omloopsnelheid

Een uitleg over kengetal omloopsnelheid?

Wat is een kengetal?

Een kengetal is niet alleen een deel van een telefoonnummer. Het is een verhoudingsgetal dat een bepaalde situatie weergeeft op een bepaald moment.

Een voorbeeld van een kengetal is de liquiditeit. De liquiditeit geeft aan in welke mate een organisatie kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen. Het belang van deze ratio is dat de ontwikkeling van de organisatie over een langere periode gemonitord (vergeleken) kan worden.

Daarnaast kan de ene organisatie met de andere vergeleken worden met een andere organisatie.

In bepaalde sectoren/branches zijn ook sectorgegevens beschikbaar, zodat een organisatie kan bepalen waar ze ten opzichte van de organisaties in dezelfde sector staan. In veel gevallen zal dit dus gaan om de concurrenten.

Kengetallen berekenen

Het berekenen van kengetallen is in de basis niet zo lastig. De basis voor het berekenen van een kengetal is meestal de jaarrekening. Als er geen jaarrekening beschikbaar is kan ook een balans en winst- en verliesrekening gebruikt worden op basis van de financiële administratie.

Per organisatie verschilt het of er een uitgebreide of eenvoudige financiële administratie wordt gevoerd. Het varieert van een Excel boekhouding tot een complexe boekhouding waar onder andere kosten aan afdelingen worden toegerekend. In de praktijk zijn er vele varianten mogelijk.

Op moment dat er een jaarrekening beschikbaar is, kun je de juiste cijfers selecteren en deze invullen in de formule. Veel gehanteerde kengetallen zijn de liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en de omloopsnelheden. De omloopsnelheden kunnen onder andere gaan over de voorraad, debiteuren en crediteuren.